Saturday, April 24, 2010

NGƯỜI “MAY” ÁO QUAN - Ý Nga

____________________________________________


NGƯỜI “MAY” ÁO QUAN
____________________________________________


Viết thay nén hương đưa tiễn một Người Lính.


Tôi là lính ra tù không manh áo


Vượt qua bao lửa máu tìm bình an,


Mưu sinh nghề đánh bóng những áo… quan


Đổi bát gạo nuôi đàn con nheo nhóc.


Mỗi chiếc “áo” làm ra tôi đều khóc


Nhớ bạn bè đất Bắc da bọc xương


Chiếu rách tìm, dù nhỏ hẹp tầm thường


Cũng không có bọc xác thân cùng cực.


Tay xóc dằm, gò từng manh… ký ức


Đóng, đục, cưa cho người lạ nằm vừa,


Lót vải êm bao hòm gỗ cài hoa


Và nước mắt cứ ứa… ngày bi lụy.


Tôi sáng, tối gò từng manh gỗ quý


Thương bạn thân, những thằng đã ra đi


Xót vợ hiền tần tảo bao hiểm nguy


Nuôi con dại chờ chồng, không thấy mặt.


Ngày em mất trời mưa râm bi đát


Hai thằng con ráp những mảnh ván giường


Giữa ruộng nương “kinh tế mới”, thắp hương


Nhường mẹ… ngủ bình an nơi cõi Phật.


Tôi may áo, áo cho người hoàn tất


Mà dân tôi áo rách đỏ “thiên đường”


Người lạ xa, thân được tẩm thơm hương


Xong một áo, áo nào tôi cũng khóc!


Tôi may áo bằng mưu toan đại cuộc


Buộc thân tàn phải âm ỷ lòng son


Dạy các con: -Chiếc Áo Mộng chưa tròn


Còn ấm áp, phải yêu hoài Tổ Quốc!


Ý Nga, 2.1.2010.

No comments: