Sunday, February 7, 2010

Những Câu Chuyện Tù

Tội Trạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Những Câu Chuyện Tù

Sự hành-hạ của Cộng-sản đối với tù-nhân
Có nhiều việc xảy ra trong những nuớc cộng-sản  mà những người sống trong thế-giới tự-do không thể nào tưởng-tượng và hình dung ra được. Một trong những điều ấy là sự đối xử của những người cộng-sản đối với tù nhân. Nó rất là khủng-khiếp và không thể nào tin được; nhưng nó vẫn đã xảy ra trong cõi thế gian nầy.

Chính-phủ miền Nam Việt-Nam bị sụp đổ vào năm 1975, và người cộng-sản đã cai-trị đất nước chúng ta từ ngày ấy!  Chúng bắt nhốt tất cả những Sĩ-quan trong Quân Lực-Việt-Nam Cộng-Hòa vào các trại tập-trung mà chúng gọi là trại cải-tạo để đánh lừa nhân-dân thế-giới và để che đậy sự hành-hạ dã-man của chúng đối với tù-nhân. Hầu hết những trại cải-tạo (trại tù) đều ở miền Bắc. Đất đai ở miền bắc là một loại đất đai cằn cổi, đầy  sỏi  đá, và kém mầu-mở. Khí-hâu ở miền Bắc rất lạnh về mùa đông, và rất nóng vào mùa hè.

(Tri'ch Những Câu Chuyện Tù)


Xin bam vao moi bai duoi day de doc tung chuyen mot.   Tôi đi gỡ mìn
   Món Chuột "Hà Nàm" ở Long Giao
  

   • Thân Phận Người Lính Gãy Súng   (Vĩnh Khanh - 11/2006)
   • Về Nam (I )  (Nguyên Huy - 04/1993)
   • Về Nam (II)   (Nguyên Huy - 04/1993)
   • Một Chuyến Thăm Nuôi   (Vũ Thị Bích)
   • Phiên tòa đầu tiên   (Đông Vân - 2001)
   • Tuân   (Đông Vân - 1998)
   • Vượt thoát   (Nguyễn Sĩ Nam)
   • Người Tù Về Từ Yên Bái   (Nguyễn Minh Châu)
   • Kẻ Sĩ Trong Trời Đất   (H.Đ.T)
   • Mầu Nhiệm Trong Ngục Tù  (Vũ Thanh Thủy)
   • Chữ Tu... Chữ Tù   (Hoàng Hải Thủy)
   • Chiến sĩ   (Trọng Ðạt)
   • Hồi ký cải tạo Bombata  (Hoàng Long Hải)
   • Phường Chèo   (Phan Quân)
   • Lính gái   (Phan Quân)
   • Cái Sen  (Phan Quân)
   • Sáng mắt   (Phan Quân)
   • Nam Hà: Ai cải tạo ai ?   (Phan Quân)
   • Con Suối Nhớ (I)  (Nguyên Huy)
   • Con Suối Nhớ (II)  (Nguyên Huy)
   • Kỷ niệm tù   (Hoàng Minh)
   • Bệnh Tật Trong Trại Cải Tạo   (Trần Mộng Lâm20- 20/09/2005)
   • Một phiên tòa trong nhà tù cải tạo   (Nguyễn Kim Chung)
   • Tại sao tôi bị đưa ra Bắc   (Nguyễn Trọng Dzũng)
   • Cuộc tuyệt thực   (Kiều Duy Vĩnh - 1994)
   • Anh Đỗ Phủ Ở Buồng Nào?  (Hoàng Ngọc Liên)
   • Duy Trác, những ngày tù   (Hùng)
   • Vạn Lý Thăm ChB Bng   (Thu Thủy)
   • Đên Noel trong xà lim số 6   (Vũ Ánh - 22/12/2005)
   •
Thang Dang suu tam

No comments: