Sunday, February 7, 2010

Cải cách ruộng đất tại Việt Nam

Cải cách ruộng đất tại Việt Nam  
   Suốt một đời bạc tóc dưới mưa bom
   mẹ lầm lũi đào hầm nuôi cách mạng
   Ðào cho thủng đêm đen, cho đến ngày hực sáng
   mẹ chống gậy đi chọn mặt gởi vàng.

   Mẹ đâu còn vàng! Còn một chút lòng tin
   chọn mặt nào mà gửi?
   này có phải mặt này từ hầm mẹ trồi lên?
   mẹ nhìn mãi nét mờ nét tỏ.

   Mẹ nhìn suốt những mặt con đầy tớ
   mặt đứa nào cũng béo tốt phương phi
   cầm cuốc một đời, cầm bút bỗng vân vi
   chọn mặt nào mà gửi?
   Chọn mặt nào cho máu mình đỡ tủi?
   Bùi Minh Quốc (Mẹ đi chọn mặt gởi vàng)
 

 • Viết về một thời đau thương

 • (BBC - 26/09/2009)
 • Đọc “Ba người khác” thấy ra người thứ tư...

 • (Trúc Anh - 02/2007)
 • Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức hội thảo về tác phẩm “Ba Người Khác”

 • (Nguyễn An, phóng viên đài RFA - 30/01/2007)
 • Lần đầu tiên VN cho xuất bản tiểu thuyết viết về Cải cách Ruộng đất

 • (Mặc Lâm, phóng viên đài RFA - 21/01/2007)
 • Vai trò của Hồ Chí Minh trong Cải cách ruộng đất

 • (Nguyễn Quang Duy - 20/01/2007)
 • Tôi biết ông Cự, ông Đình hay những chuyện khác ông đội Bối chưa kể

 • (Nguyễn Trọng Tân - 22/12/2006)
 • Lại nói về cải cách ruộng đất

 • (Nguyễn Minh Cần - 12/2006)
 • Nhìn lại cuộc Cải cách ruộng đất: Những bài học còn nóng hổi

 • (Bùi Tín - 10/2006)
 • Cuộc cải cách ruộng đất 50 năm trước đây tại miền bắc (Bài 10)

 • (Nguyễn An, phóng viên đài RFA - 21/05/2006)
 • Cuộc cải cách ruộng đất 50 năm trước đây tại miền bắc (Bài 9)

 • (Thy Nga, phóng viên đài RFA - 20/05/2006)
 • Cuộc cải cách ruộng đất 50 năm trước đây tại miền bắc (Bài 8)

 • (Phương Anh, phóng viên đài RFA - 19/05/2006)
 • Cuộc cải cách ruộng đất 50 năm trước đây tại miền bắc (Bài 7)

 • (Việt Hùng, phóng viên đài RFA - 19/05/2006)
 • Cuộc cải cách ruộng đất 50 năm trước đây tại miền bắc (Bài 6)

 • (Nguyễn An, phóng viên đài RFA - 18/05/2006)
 • Cuộc cải cách ruộng đất 50 năm trước đây tại miền bắc (Bài 5)

 • (Nguyễn An, phóng viên đài RFA - 18/05/2006)
 • Cuộc cải cách ruộng đất 50 năm trước đây tại miền bắc (Bài 4)

 • (Nguyễn An, phóng viên đài RFA - 17/05/2006)
 • Cuộc cải cách ruộng đất 50 năm trước đây tại miền bắc (Bài 3)

 • (Nguyễn An, phóng viên đài RFA - 17/05/2006)
 • Cuộc cải cách ruộng đất 50 năm trước đây tại miền bắc (Bài 2)

 • (Nguyễn An, phóng viên đài RFA - 16/05/2006)
 • Cuộc cải cách ruộng đất 50 năm trước đây tại miền bắc (Bài 1)

 • (Nguyễn An, phóng viên đài RFA - 15/05/2006)
 • Lời Kể Của Một Nhân Chứng - Một Nạn Nhân Trực Tiếp Của Chính Sách Cải Cách Ruộng Đất

 • (Dương Thanh Phong - 2006)
 • Trợ cấp cho nạn nhân cải cách ruông đất

 • (BBC - 17/10/2004)
 • Một cử chỉ đáng hoan nghênh nhưng bất cập

 • (Thanh Mai - 2004)
 • Nửa thế kỷ trước

 • (Nguyễn Minh Cần - 15/12/2002)
 • Xét lại "hồ sơ" của giai cấp địa chủ

 • (Trần Huy Liệu - 08/03/1957)
 • Sửa sai và tiến lên (1)

 • (Trường Chinh - 11,12/1956)
 • Sửa sai và tiến lên (2)

 • (Trường Chinh - 11,12/1956)
 • Qua những sai lầm trong Cải cách Ruộng đất - Xây dựng quan điểm lãnh đạo (1)

 • (Nguyễn Mạnh Tường - 30/10/1956)
 • Qua những sai lầm trong Cải cách Ruộng đất - Xây dựng quan điểm lãnh đạo (2)

 • (Nguyễn Mạnh Tường - 30/10/1956)
 • Nhận xét về cải cách ruộng đất đợt 5

 • (Hồ Viết Thắng - 07/1956)
 • Thư gửi Trường Chinh ngày 19.6.1953

 • (Đặng Thai Mai - 19/06/1953)
 • Câu chuyện về một thời: Cải cách ruộng đất

 • (Lê Đắc Trọng)
 • Cải Cách Ruộng Đất Qua Lời Kể Của Nhà Thơ Hữu Loan

 • (Nhạc sĩ Trịnh Hưng ghi)
 • Cuộc Cải Cách Ruộng Đất (Bài 1)

 • (Trần Gia Phụng)
 • Cuộc Cải Cách Ruộng Đất (Bài 2)

 • (Trần Gia Phụng)
 • Cuộc Cải Cách Ruộng Đất (Bài 3)

 • (Trần Gia Phụng)
 • Cuộc Cải Tạo Nông Nghiệp Tại Miền Bắc: Những Giai Đoạn "Đấu Tranh" Trước 1954

 • (Võ Trường Sơn)
 • Cuộc Cải Tạo Nông Nghiệp Tại Miền Bắc: Giai đoạn đấu tranh sắt máu sau 1954

 • (Võ Trường Sơn)
 • Vài khía cạnh của vụ "Cải Cách Ruộng Ðất"


 • Phim "Chúng tôi muốn sống"

 •    
     
   
  Ý Kiến, Liên Lạc
  E-Mail: nguyentienduc33@yahoo.com
  Tổ Chức Hưng Việt (1992-2010)

  No comments: